Rozwój automatyki, a także powiązanej z nią ściśle robotyki, wpisuje się w umacnianie pozycji rynkowej firm, które zechcą w nie zainwestować. To także ważny element postępu gospodarczego całego kraju. Trudno…

Od początku dwudziestego pierwszego wieku mamy do czynienia ze zdynamizowanym rozwojem technologicznym, który wraz z upływem lat nie tylko nie przestaje hamować, ale zdaje się, że nabiera tempa. Jakie niesie…

Automatyzacja procesów produkcyjnych zmusza producentów oprogramowania i komponentów do poszukiwania i wdrażania coraz to bardziej zautomatyzowanych i zunifikowanych elementów składowych przystosowanych do sterowania całymi ciągami automatycznych procesów technologicznych, które znajdują…