Człowiek i robot – współpraca czy konkurencja?
Technologia

Człowiek i robot – współpraca czy konkurencja?

W polemikach akademickich raz za razem słychać dowody świadczące o jakiegoś rodzaju troskach o przyszłe losy zawodów w większości krajów. O ile aktualnie może to nie być jeszcze problemem, o tyle za kilkanaście lat maszyny aktywne wg algorytmów mogą być o wiele lepszymi pracownikami aniżeli inne osoby. Jak wobec tego rysuje się przyszłość dla ludzkości?

Aktualnie wyraża się pogląd, że w nieoddalonej perspektywie zniknie nawet kilkaset zawodów. Praca realizowana przez człowieka zastąpiona zostanie wydajnością maszyn. Największe niebezpieczeństwo obejmuje na pewno te zawody, które nie żądają wysokich kwalifikacji. Osoby zarządzające firmami, opierającymi się na fizycznej pracy kadry pracowniczej, z wolna zaczynają wprowadzać do generalnej działalności roboty. Warto zaznaczyć, dlaczego podejście to jest tak dochodowe dla przedsiębiorstw.

Wydaje się, iż używanie maszyn w swej pracy jest niesłychanie kosztowne. To argument zgodny z prawdą, jednakże należy podkreślić, iż inwestowanie w to może w szybki sposób się zwrócić, jako że efektywności robota nie da się porównywać z efektywnością osoby zatrudnionej. Robot nie potrzebuje wolnych dni, też nie choruje, pracuje z tym samym poziomem efektywnością przez siedem dni w tygodniu. To oczywiście z takich względów praca maszyny mogłaby być niebezpieczeńśtwem dla osób pracujących na niewysokichmało wymagających stanowiskach w takim sensie, że ci nie mogliby znaleźć pracy.

Niedawno donośnie dyskutowano o myśli opodatkowania robotów, dlatego że może pewnym sposobem spowolnić kradzież pracy maszyn. Ma to swych zwolenników oraz przeciwników, niemniej jednak prezentuje pewną podstawową kwestię – roboty są coraz bardziej wykorzystywane w pracach różnego rodzaju oraz przez biznesmenów pracujących między innymi w przemyśle.

Warto zaznaczyć, iż kadra pracownicza nie będzie podmieniona przez roboty całkiem. Zawsze będzie bardzo wartościowa doświadczona osoba do obsługi ich i monitorowania, toteż nie jest tak, że pozanikają wszystkie profesje. Zwraca się uwagę też, że za jakiś czas ludziom wystarczy w zupełności 4-godzinny dzień roboczy, albowiem większość czynności wykonywana będzie za sprawą zaawansowanych technologicznie maszyn.

Post Comment