Jak dawniej wyglądała budowa dróg w Polsce, a jak wygląda dzisiaj?
Budownictwo

Jak dawniej wyglądała budowa dróg w Polsce, a jak wygląda dzisiaj?

Mimo że wszyscy uwielbiają narzekać na stan dróg w Polsce, warto jednak przyjrzeć się sprawie dogłębniej i sprawdzić, jak wyglądały trasy przejazdowe za życia naszych pradziadków i dziadków w przedwojennej Polsce. A wtedy to dopiero było na co narzekać!

Tak naprawdę budowa dróg z prawdziwego zdarzenia rozpoczęła się w Polsce dopiero w 1928 roku i w ciągu prawie 10 lat powstało około 2 tysięcy kilometrów zwyczajnych, słabo utwardzonych dróg. Kiepski wynik, prawda?

Chociaż w budżecie Drugiej Rzeczpospolitej znalazło się dużo środków na inwestycję budowy dróg to nigdy na szeroką skalę nie zaczęto robót mających zmodernizować nasz kraj. W dalszym ciągu przeważały drogi piaskowe, ewentualnie brukowane, co nie było oczywiście komfortowe dla podróżujących samochodami. Jednak i posiadaczy tego luksusowego dobra, jakim jest własne auto, było jak na lekarstwo. Może właśnie dlatego budowa dróg nie była aż tak palącą potrzebą jak obecnie. W końcu z nowoczesnych dróg korzystałby nikły procent przedwojennego społeczeństwa Polski.

Stan obecny

Mimo że od wstąpienia do Unii Europejskiej minęło już ponad dziesięć lat, Polska nadal znacznie odstaje od innych stolic europejskich w wielu kluczowych sprawach z dziedziny infrastruktury transportowej, czyli dróg lądowych, śródlądowych, morskich, portów żeglugi morskiej oraz portów lotniczych. Tak naprawdę na palcach jednej ręki możemy policzyć te elementy polskiej infrastruktury transportu, które spełniają unijne normy.

W Polsce budowa dróg takich jak autostrady jest dopiero w fazie początkowej, kiedy to na przykład w Niemczech proces ten został już w zasadzie zakończony. Autostrady pełnią w krajach wysokorozwiniętych UE podstawową rolę, jeśli chodzi o obsługę połączeń zarówno międzymiastowych jak i lokalnych.

W dalszym ciągu budowa dróg szybkiego ruchu, która jest realizowana w Polsce, pozostawia wiele do życzenia. Obecnie funkcjonuje tylko niewielki procent tych autostrad, które zostały zaplanowane w jednym z wykazów funkcjonujących w ramach rozporządzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.

Problem z drogami lokalnymi 

Polska obecnie stara się dorównać innym krajom Europy w dziedzinie infrastruktury transportowej, głównie autostrad. Nikt jednak nie zastanawia się, że prócz dróg ekspresowych potrzebna jest także budowa dróg lokalnych znajdujących się w niewielkich miastach czy wsiach. Jest to problem przerzucany na same zarządy gminy, które zazwyczaj nie mogą o to zadbać.

Często zdarza się, że budowa dróg w gminach wiejskich jest po prostu niemożliwa ze względów finansowych. Napięty budżet większości gmin wiejskich nie może pozwolić sobie na wprowadzenie większych wydatków na infrastrukturę transportową w momencie, kiedy brakuje środków na pokrycie bieżących wydatków gminy.

Dlatego też w większości gmin wiejskich dominują drogi bardzo kiepskiej jakości i nieprzystosowane do obecnych warunków oraz potrzeb mieszkańców. Zazwyczaj budowa dróg wiejskich odbywa się po najniższych kosztach z użyciem kiepskich materiałów. Z uwagi na specyficzne wykorzystywanie tego typu dróg (maszyny rolnicze, transport zwierząt), ulegają one szybkiemu zniszczeniu i odkształceniu, co w znaczny sposób obniża komfort z ich korzystania.

Na stronie http://www.czd.com.pl mogą Państwo znaleźć ofertę usług budownictwa drogowego, a także oferty sprzedaży materiałów wykorzystywanych podczas budowy dróg.

Post Comment