Jak wygląda budownictwo w Polsce?
Budownictwo

Jak wygląda budownictwo w Polsce?

Według najnowszych statystyk, budownictwo było najlepiej rozwijającą się branżą w ostatnim czasie. Zgodnie z analizami prowadzonymi dla roku 2015, w naszym kraju, wśród firm budowlanych zatrudniających powyżej 9 pracowników, były jednostki budowlane zajmujące się budownictwem inżynieryjnym. Stanowiły on pow. 55% wartości robót budowlanych.

Największy segment budownictwa stanowił segment budownictwa niemieszkaniowego. Oznacza to, że Polska kwitła, stawiała na nowe miejsca pracy i rozwój przemysłu, ale niekoniecznie chodziło o to, żeby wybudować dom. Określenie „budownictwo”, zauważmy, iż nie odnosi się jedynie do stawiania budowli, lecz w dużej mierze też do budowania dróg, autostrad czy torów kolejowych, a tego nie da się ukryć, że znacznie przybywało.

A jak z długami?

Rozwój i powstawanie nowych przedsiębiorstw wcale nie oznacza jednak, że właściciele firm to sami biznesmeni. Zauważmy, iż wiele polskich firm budowlanych zwyczajnie upada, a niektóre są mocno zadłużone. Większość takich jednostek pochodzi z Mazowsza, a ich dług wynosi 271 mln złotych, co oznacza ok. 17,5% wartości długu całej branży. Drugie miejsce należy do przedsiębiorstw Górnego Śląska – 216 mln złotych. Całość statystyk zamyka Wielkopolska, gdzie przedsiębiorcy muszą uregulować należności rzędu 149 mln złotych. Najmniejsze zadłużenie wykazuje województwo podlaskie – 30,6 mln. złotych, świętokrzyskie – 32,4 mln, lubuskie – 36,4 mln złotych.

Skąd te problemy?

Okazuje się, że ostatnio znacznie spadła dynamika przetargów i wzrosła konkurencja, co w znaczny sposób wpłynęło na konieczność obniżania marż. Innymi słowy: Firmy budowlane zarabiają coraz mniej, a wydatki pozostają bez zmian. Niestety, chociaż jeszcze Polska stoi całkiem nieźle, możemy spodziewać się, że w 2017 roku znacznie spadną obroty rynkowe właścicieli przedsiębiorstw i zmniejszy się popyt na usługi, ponieważ banki i instytucje bankowe udzielające kredytów hipotecznych, zaostrzają kryteria udzielania pożyczek.

Upadłości

Upadłość to jedna z najgorszych możliwych konsekwencji niekorzystnych rynkowych sytuacji. Wiele budowlanych firm, zwłaszcza tych rozwijających się w zakresie budownictwa mieszkaniowego, ogłosiło swoją upadłość i co gorsza – tendencja do upadania utrzymuje się nadal, choć już w znacznie mniejszym stopniu. Sytuacja nie jest ciekawa, ale przynajmniej odrobinę się poprawiła.

Prognozy sugerują jednak, że nie na długo. W pierwszej kolejności upadają firmy, którym nie udaje się pozyskiwać nowych zleceń, w drugiej – przedsiębiorstwa, które zdobyły zaufanie nowych klientów, ale nie udało im się wyjść z zyskiem na podjętych robotach, natomiast na końcu wszystkie firmy działające wyłącznie w określonych lokalizacjach, ponieważ zlecenia, jakie normalnie by przyjęły, przypadły większym firmom działającym na skalę krajową.

Ogólnopolskie wielkie przedsiębiorstwa podjęły się minimalnych zleceń za niewielką, bardzo zaniżoną sumę pieniężną, bo właścicielom zależało chociażby na minimalnym zysku, jaki poprawiłby ekonomiczną sytuację. Z uwagi na dodatkowe nieprzewidziane koszty, firmy poczęły chylić się ku upadkowi, by ostatecznie skapitulować. Tak oto, powstaje łańcuch niekorzystnych sytuacji rynkowych, który pociąga ze sobą skutek w postaci upadania firm budowlanych.

Artykuł przygotowany przez http://przeglad-budowlany24.pl pod którym adresem znajdziecie firmę wykonującą przeglądy budowlane na terenie Warszawy i okolic

Post Comment