Jak ważny jest język w tworzeniu wizerunku?
Biznes i finanse

Jak ważny jest język w tworzeniu wizerunku?

Język wydaje się niedocenianym narzędziem kreowania wizerunku osób i firm. Warto zatem zastanowić się, w jaki sposób wpływa na postrzeganie naszej firmy przez potencjalnych klientów, a także jakie ma znaczenie przy budowie wizerunku osób.

Kreowanie wizerunku firm czy osób prywatnych jest podyktowane pewnym regułom. Jedną z nich jest używanie odpowiedniego języka, który potrafi wiele powiedzieć o tym, kim jesteśmy i jakimi wartościami się kierujemy. Wydaje się, że język jest jednym z najmniej docenianych elementów wizerunkowych. Za co odpowiedzialny jest język i jaką odgrywa rolę w tworzeniu wizerunku firm czy osób prywatnych?

Punkt biznesowy

Na płaszczyźnie językowej język pełni swoje funkcje zarówno w wewnętrznym otoczeniu firmy, jak i zewnętrznym. Dzięki używaniu precyzyjnego i zrozumiałego dla wszystkich języka – ale z zachowaniem słów typowych dla branży, w której pracujemy – możemy zostać uznani za kompetentnego szefa. Podobnie jest z negocjacjami; niedostosowany do powagi spotkania język z pewnością niekorzystnie wpłynie nie tylko na nasz wizerunek, ale i całej firmy, którą reprezentujemy.

Oczywistym jest, że znaczna część relacji międzyludzkich oparta jest na aktach komunikacyjnych, które wyrażane są za pomocą języka (komunikacja werbalna). Umiejętność dostosowywania nadawanych przekazów do odbiorcy czy innych uwarunkowań i wymagań powinna być dla nas naturalna.

Punkt interpersonalny

Oprócz płaszczyzny biznesowej, język ma również bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o po prostu o relacje interpersonalne. To, jakiego języka używamy, wpływa na postrzeganie nas przez innych i daje dużą dawkę informacji o nas samych. Nam również zdarza się oceniać kogoś przez pryzmat tego, jakim językiem się posługuje – warto z tych względów dostosowywać język do danej sytuacji.

Sprawdź usługi Profesjonalnego Copywritera – copywriting dostosowany do Twoich potrzeb

Determinizm językowy

Mówiąc o tym, jak język wpływa na postrzeganie nas w oczach innych, warto napisać kilka słów o hipotezie Sapira-Whorfa, zwanej inaczej prawem relatywizmu językowego. Teoria ta mówi o tym, że język, jakim posługujemy się każdego dnia, ma bardzo duży wpływ na to, w jaki sposób postrzegamy świat. Według tej teorii, struktury językowe są głównym determinantem nie tylko zachowania, ale również myślenia ludzi, na przykład o sobie. Nie da się myśleć komunikować intrapersonalnie bez pomocy języka.

Podsumowując, język odgrywa rolę szczególną w codziennym życiu. Według teorii determinizmu językowego wpływa on na nasze postrzeganie świata. Widzimy świat takim, jakim potrafimy go opisać. Dodatkowo jest on również doskonałym narzędziem do kreowania czy wspierania własnego wizerunku, wpływa na postrzeganie nas przez innych, a także jest bardzo ważny zarówno wewnątrz firmy, jak i w otoczeniu wewnętrznym.

Na koniec warto zadać sobie pytanie, dlaczego kreowanie własnego wizerunku jest tak ważne? Dzięki niemu możemy osiągnąć zamierzone cele – nawiązanie relacji interpersonalnych, powodzenie w negocjacjach czy bardziej wartościowe skutki komunikacji z klientami.

Post Comment